Dựa trên những thay đổi về luật thuế tiểu bang Minnesota, Amazon đã buộc phải bắt đầu tính toán, thu và nộp thuế bán hàng cho tất cả các đơn hàng được giao cho khách hàng ở Minnesota vào ngày 1 tháng 10 năm 2018. Amazon đã thu và nộp thuế bán hàng cho tất cả doanh số bán hàng thực hiện trực tiếp với cư dân Minnesota, tuy nhiên Amazon đã loại trừ doanh thu do người bán bên thứ ba thực hiện trên trang web
Minnesota đã theo sau lãnh đạo từ Washington, Pennsylvania và Oklahoma như là các bang đầu tiên bắt buộc Amazon thu thuế bán hàng cho tất cả các giao dịch bán cho người dân trong các tiểu bang của họ bao gồm doanh số bán hàng của bên thứ ba trên thị trường Amazon.
Hy vọng rằng nhiều quốc gia hơn sẽ theo sau trong tương lai khi các bang đã bỏ lỡ hàng triệu đô la doanh thu thuế bán hàng hàng năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu