Sản phẩm được tài trợ của Amazon

  1. Home
  2. Sản phẩm được tài trợ của Amazon

Các sản phẩm được tài trợ của Amazon là một thành phần thiết yếu của bất kỳ chiến dịch bán hàng thành công nào của Amazon.

 Dịch vụ tiếp thị trực tuyến của Elevate tập trung nhiều vào việc quản lý các chiến dịch quảng cáo Sản phẩm được tài trợ. Các chiến dịch quảng cáo được tài trợ là một tính năng quảng cáo có sẵn cho người bán Amazon giúp quảng cáo các sản phẩm được liệt kê trên thị trường Amazon và hoạt động bằng cách hiển thị hình ảnh danh sách sản phẩm được liên kết với cụm từ tìm kiếm được xác định trước đang được người mua sắm sử dụng trên trang web.

 Elevate giàu kinh nghiệm trong việc phát triển và quản lý các chiến dịch quảng cáo Sản phẩm được tài trợ tạo ra kết quả. Chúng tôi bắt đầu bằng chiến dịch theo chiều rộng để thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt trước khi tinh chỉnh chiến dịch để từ khóa hoạt động tốt phù hợp với các sản phẩm hoạt động tốt nhất mang lại chi phí mỗi nhấp chuột thấp nhất cho mỗi giao dịch (được Amazon gọi là ACoS – Chi phí Bán hàng Trung bình).

Sản phẩm được tài trợ cho phép bạn tăng đáng kể khả năng hiển thị của sản phẩm và khi được triển khai và quản lý đúng đắn, là phương pháp sinh lợi cao để phát triển bán hàng sản phẩm trên Amazon nói chung.

Amazon sponsored products PPC

 

CONTACT US

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây để gửi yêu cầu của bạn. Đội ngũ nhân viên thân thiện của chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với bạn trong vòng một ngày làm việc.

Elevate E-Commerce Vietnam JSC
52-54 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Menu